Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2015

wyszukaj
0388 c746 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viamefir mefir
wyszukaj
There are, it has been said, two types of people in the world. There are those who, when presented with a glass that is exactly half full, say: this glass is half full. And then there are those who say: this glass is half empty.
The world belongs, however, to those who can look at the glass and say: 'What's up with this glass? Excuse me? Excuse me? This is my glass? I don't think so. My glass was full! And it was a bigger glass! And at the other end of the bar the world is full of the other type of person, who has a broken glass, or a glass that has been carefully knocked over (usually by one of the people calling for a larger glass), or who had no glass at all, because they were at the back of the crowd and had failed to catch the barman's eye.
— Terry Pratchett 'The Truth'
Reposted fromjoyce-james joyce-james viacytaty cytaty
wyszukaj
Był prawdziwym ekspertem od autodestrukcji, wciąż odrzucał od siebie myśl, że i on miał prawo do szczęścia.
— Sylvia June Day
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaa-antimatter a-antimatter
wyszukaj
wyszukaj
Tylko we śnie jesteśmy wolni. Na jawie musimy się śpieszyć.
— Terry Pratchett, "Trzy wiedźmy"

February 22 2015

wyszukaj
4508 e8dd 390
Chyba czas o tym pamietac...
Reposted fromakward akward viatake-care take-care
8311 9e5c 390
Reposted fromsunlight sunlight viatake-care take-care
wyszukaj
6592 37de 390
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viatake-care take-care
wyszukaj
8998 84b5 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatake-care take-care
wyszukaj
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji –powstrzymuje Cię brak pewności siebie.
— Brian Tracy
Reposted frombemotivated bemotivated viatake-care take-care

February 21 2015

wyszukaj
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
Reposted fromaloemind aloemind vialabellavita labellavita
wyszukaj
7944 8e69 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianattaly nattaly
wyszukaj
wyszukaj
Reposted frombluuu bluuu viaavooid avooid
wyszukaj
5675 35cf 390
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir
0604 d463 390
Reposted fromheartaddicted heartaddicted viainvincible invincible
wyszukaj
5291 d377 390
buddyzm dla początkujących
Reposted fromemptywardrobe emptywardrobe viamefir mefir
wyszukaj
4367 84ef 390
jedna
Reposted frommysoul mysoul viamefir mefir
wyszukaj
Psu jest wszystko jedno, czy jesteś biedny, czy bogaty, wykształcony czy analfabeta, mądry czy głupi. Daj mu serce, a on odda Ci swoje.
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viamefir mefir
wyszukaj
Jesteś dobra. Jesteś mądra. Jesteś ważna.
— Kathryn Stockett "Służące"
Reposted fromdreamadream dreamadream viatake-care take-care
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl